Loading...
Si dëshironi ti dërgoni paratë tuaja?
Si dëshironi të paguani?
Ju lutem, zgjidhni për të parë shumën totale të pagesës
0.00 EUR
Transfertë online
me Paybybank
Paratë do të jenë në dispozicion të marrësit brenda pak minutash pasi të keni përfunduar pagesën nëpërmjet e-banking / bankës tuaj
0.00 EUR
Transfertë nga telefoni
me shërbimin Paybybank
Paratë do të jenë në dispozicion të marrësit brenda pak minutash pasi të keni përfunduar pagesën nëpërmjet phone banking
0.00 EUR
Transfertë online
me paketën e parapaguar goCASH
Paratë do të jenë në dispozicion të marrësit brenda pak minutash
0.00 EUR
Transfertë nga telefoni
Duke përdorur paketën e parapaguar goCASH
Paratë do të jenë në dispozicion të marrësit brenda pak minutash
0.00 EUR
Transfertë nga agjenci shërbimi
Paratë do të jenë në dispozicion të marrësit brenda pak minutash
0.00 EUR
Transfertë nga agjenci shërbimi
Paratë do të jenë në dispozicion të marrësit pas 10 orësh

Shuma e Dërguar 0.00 EUR

Komisioni i Transfertës 0.00 EUR

Kosto totale 0.00 EUR

Shuma e Tërhequr 0.00 EUR

Kursi i këmbimit 0.00 EUR

Google Adwords: