Loading...

Nxitoj të paguaj furnitorët e mij

Biznes ‘’pa kufinj”

Shfrytëzoni rrjetin e gjërë të agjensive të Western Union me mbi 500 000 pika shërbimi në 200 shtete, për realizimin e transaksioneve tuaja financiare. Ne cfarëdo shteti të ndodhen bashkëpunëtorët tuaj, me shërbimin online të transfertave të Paybybank, ata i keni pranë jush, veçse me pak klikime në kompjuterin tuaj.

E gjeta bankën të mbyllur. Cfarë të bëj?

Ne jemi pranë biznesit tuaj edhe në orët kur të tjerët janë mbyllur! Agjensitë e shërbimit Paylink - të Western Union punojnë gjithmonë me orar të zgjatur edhe të shtunë-djelave, duke përmbushur në maksimum nevojat e biznesit tuaj për transferta të menjëhershme parash në Greqi dhe në botë.

Pagesa – ekspres, akoma edhe jashtë Bashkimit Evropian me tarifa më të leverdisshme se ato bankare

Besojini Paylink për transaksionet tuaja monetare edhe për shtete jashtë Bashkimit Europian deri në Azinë e largët! Me shërbiminin e ri Paybybank keni mundësinë e transfertave brenda pak minutash nga kompjuteri i zyrës suaj. Lidhuni online dhe dërgoni menjëherë para me një tarifë shërbimi për veçse 4 € +2.5% të shumës së transferuar!

Kërkoj mundësi të reja biznesi

Integroni shërbimet e Paylink - Western Union në biznesin tuaj dhe përfitoni privilegjet e bashkëpunimit. Rrisni në maksimum efiçiencën e personelit ekzistues të biznesit, zgjeroni gamën e konsumatorëve dhe rrisni të ardhurat në firmën tuaj.