Loading...

Responsabilitatea Socială Corporativă

  • Η Paylink - Western Union, membru activ a societăţii elene returnează o parte din încasările sale către aceasta, prin donarea de echipamente şi prin sponsorizarea unor evenimente culturale a diferitor naţionalităţi care locuiesc în Grecia. În paralel, sprijinim eforturile de integrare a imigranţilor economici în societatea noastră.

  • Prioritatea noastră este să sprijinim, pe cât este posibil, şi cu strategie nevoile de supravieţuire a refugiaţilor şi a imigranţilor. În acest cadru ne-am aliat cu organizaţii non-guvernamentale (O.N.G.-uri) care lucrează în mod evident în această direcţie, colaborăm cu Primării care au programe speciale pentru imigranţi de asistenţă în sănătate, educaţie, cultură şi participăm activ la Agent Giving Circle al Western Union Foundation..