Πληρωμή λογαριασμών

Εξοφλήστε όλους τους λογαριασμούς και τις οφειλές σας, Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, εύκολα και γρήγορα, χωρίς αναμονή, χωρίς ουρές έως αργά το βράδυ και όποια μέρα θέλετε, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.

Βρείτε το πλησιέστερο συνεργαζόμενο σημείο εξυπηρέτησης Western Union PayLink με δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών.

Τι χρειάζεστε για να πληρώσετε έναν λογαριασμό;

Χρειάζεστε τον λογαριασμό ή μόνο τον κωδικό πληρωμής που αναγράφεται σε αυτόν και τα χρήματα για την πληρωμή του.

 

Paylink

Ποιούς λογαριασμούς μπορώ να πληρώσω:

Τηλεφωνία/ Internet/ Συνδρομητική TV

Ενέργεια

Οφειλές Δημοσίου

Ασφάλειες

Ύδρευση/ Δήμοι

Υπηρεσίες