Loading...
Мария от Грузия

Мария от Грузия

В Гърция дойдох горе-долу пари рство по Труда но ми беше изключително трудно даотг леждам двете си деца.

Да може да е много трудно да си далеч от родината, но искам дапомогна на децата ми. Не ме интересува ни що,не ме интересуватдрехите нито чантите, нищо. За децата си правя всичко. Не искам да им липсва нищо. 

Аз работя за тях. Разбира се дъщеря ми , ми помага много. Работи и учи не ми иска нищо. Но не са само децата ми, съпруга ми,свекървата, сестра ми и племенниците, на който също помагам.

Домът ми, ми липсва, липсва ми родината, но от всич ко най многоми липсват близките. Семейството. Прияте лите направя (да направим) за даусигуря едно по добро бъде ще.

Със Paylink – Western Union правя всичко толкова бър зо, и ам усещането,че им ги давам връце. Без усложнения и  не е нужно да чакам. Чувствам сигурност.Всичките ми усилия, кне, дори  нещо непредвидимо, веднага мога да риагира м,където и да се намирам във Атина. Винаги има набли зо един офис. Този който аз изо до работата ми .Но когато располагам със свободно времепредпочитам да отида  до Омония. Винаги го съче тавам антики в Грузия за семейството ми, представямси момента в к ойто.