Loading...

Корпоративна Социална Отговорност

  • Η Paylink - Western Union, като активен член на гръцкото общество, реално връща една част от приходите си на него, дарявайки оборудване и спонсорирайки културни прояви на различни националности, които пребивават в Гърция. Паралелно с това, подкрепяме усилията за интегриране на икономическите емигранти в нашето общество.

  • Наш приоритет е да покриваме по възможност и със стратегия дневните нужди на бежанците и мигрантите. В рамките на това сме в съюз с Неправителствени Организации (НПО), които доказано работят в тази насока, в сътрудничество сме с Общини, които имат специални програми за подпомагане на емигранти в областта на здравеопазването, образованието и културата, също така участваме активно в Agent Giving Circle на Western Union Foundation.